Производител на пелети клас А, Елвирис ООД

ЕЛВИРИС ООД :  sale@elviris.eu: elviris@dir.bg:

Георги Михайлов /Georgi Mihaylov/ -Sell phone: +359 (0)878552710

Гергана Михайлова /Gergana Mihaylova- Sell phone:+359(0)878875803

Тел. 0878875803
Български пелети клас А. Директно от производителя Елвирис ООД

ЕЛВИРИС ООД  е създадена през 2011г. със седалище и управление в гр.София. Основната дейност е преработка на дървесина до получаването на уплътнено  биогориво – пелети, а също съпътстващото производство на дървесен чипс.

Еко производството се осъществява в дърводобивен район с.Марица, община Самоков, на 12км от курорта Боровец и на 14км от гр. Костенец. Селото е разположено на транзитен път, свързващ Тракийската низина с югозападната част на страната и  се намира и само на 70км от гр.София. Фабриката е разположена на 1 000м². Има възможност за складиране на над 200 тона готова продукция. Към момента капацитета на фабриката е 12 тона на ден, като плановете на фирмата са от лятото на 2015г., производството да се увеличи двойно.